Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
รศ.ดร. รวี เสรฐภักดี เยี่ยมชมสวนสุวรรณีปรางทอง กำแพงเพชร
 
สวนสุวรรณีปรางทอง กำแพงเพชร ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. รวี เสรฐภักดี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสวนผลไม้ของเรา
โดยให้คำแนะนำในการปลูกมะนาว ฯลฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แก่ คุณวิเชียร บุญเกิด เจ้าของสวนสุวรรณีปรางทอง
   
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน
  รศ.ดร. รวี เสรฐภักดี
  ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
  หน่วยงาน : ภาควิชาพืชสวน
  E-mail : agrras@ku.ac.th
   
การศึกษา
  2530 : Ph.D. Plant Science, University of Arkansas, สหรัฐอเมริกา
  2514 : วท.ม. เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  2512 : กส.บ. พืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
   
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
  19 กันยายน 2549, รองศาสตราจารย์
  01 ตุลาคม 2535, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
  01 ตุลาคม 2532, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
   
การดำรงตำแหน่งด้านการบริหาร
  01 ตุลาคม 2546, หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน
  01 พฤษภาคม 2546, หัวหน้าภาควิชาพืชสวน กำแพงแสน (รักษาการ)
  01 ตุลาคม 2544, หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนและเขตกึ่งร้อน
   
การเพิ่มพูนวิชาการ
  24 กรกฎาคม 2530 - 23 ธันวาคม 2530 , ฝึกอบรม
  11 พฤศจิกายน 2520 - 10 พฤศจิกายน 2521 , ฝึกอบรม
  เทคนิคการปลูกมะนาวนอกฤดู
  เทคนิคการผลิตใบและผลมะกรูดเชิงการค้า
   
   
   

 
   
   
 
   
ลิ้งค์ด่วน!
| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา   | ของฝากจากคนรักมะยงชิด | ความรู้เกี่ยวกับมะนาว |  แผนที่การเดินทาง | ติดต่อเรา |
เป็นข่าว!
รศ.ดร. รวี เสรฐภักดี เยี่ยมสวน | นิตยสารเมืองไม้ผล | นิตยสารเกษตรทำเงิน  | นสพ.ไทยรัฐ 51  | นสพ.ไทยรัฐ ก.พ.54 | นสพ.ไทยรัฐ พ.ค.54 |
พันธุ์ไม้ผล
มะยงชิดผลแฝด | มะนาวแป้นดกพิเศษ กำแพงเพชร |  ขนุนรัศมีแดงปรางทอง  |  มะขามป้อม แดงนาเตย  |  มะขามป้อม เขียวมรกต |
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม  web analytics  ท่าน    ผู้เข้าเยี่ยมชม  
All site contents copyright ©2008-2017