Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ลักษณะทางพฤกษศาตร์
ข้อแตกต่างมะปรางกับมะยง
มะยงชิดแฝดพันธุ์ปรางทอง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การเตรียมดินและการปลูก
การปฏิบัติดูแลรักษา
การขยายพันธุ์
คุณค่าทางอาหาร
   
   
 
การเตรียมดินและการปลูก
 
 
การขุดหลุมหลังจากเตรียมพื้นที่เรียบน้อยแล้ว
ให้ขุดหลุมกว้าง 75 เซนติเมตร ลึก 100 เซนติเมตร
อย่างน้อยสุด 50 เซนติเมตร (1 ศอก) แยกดินเป็น 2 ส่วน
ชั้นบนและชั้นล่าง ตากดินไว้ 15-20 วัน จากนั้นนำปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก มาใส่ในหลุม ๆ ละ 2-3 ปี๊บ ผสมให้เข้ากัน

ระยะปลูก
ในพื้นที่ราบหรือที่ดอน ควรใช้ระยะห่างระหว่างต้น 8 เมตร
ระหว่างแถว 8 เมตร หรือปลูกแถวชิดระยะ 4 เมตร
และแถว 4 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ระยะ 8X8 เมตร
จะปลูกมะยงได้ 25 ต้น ระยะชิด 4X4 เมตร จะต้องใช้
ต้นพันธุ์ 50 ต้นต่อไร่ ส่วนการปลูกสวนยกร่อง ควรใช้ระยะปลูก
ระหว่างต้น 6 เมตร ระหว่างแถว 6 เมตร ปลูกแถวเดี่ยว
ใน 1 ไร่ปลูกได้ 45 ต้น

การเตรียมต้นพันธุ์
ต้นพันธุ์ควรมีลักษณะแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคแมลงรบกวน
และมีการชำอยู่ในถุงพลาสติกสีดำ หรืออยู่ในวัสดุเพาะชำ
อย่างน้อย 2-3 เดือน

การปลูก
ฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกมะยงควรปลูกต้นฤดูฝน ส่วนเวลาปลูกนั้น ควรปลูกในตอนเช้าหรือตอนเย็น
ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศไม่ร้อน วิธีปลูกให้นำกิ่งต้นพันธ์ วางปากหลุม ถ้าเป็นกิ่งทาบควรใช้มีดกรีดพลาสติกท
ี่พันโคนต้นออก แต่ถ้าเป็นกิ่งพันธุ์ที่ชำอยู่ในถุงพลาสติกสีดำ ใช้มีดกรีดด้านข้างก้นถุงโดยรอบก้นถุงพลาสติก
จะหลุดออก ต่อจากนั้นยกต้นมะยงไปปลูกลงหลุม กลบดินลงหลุมเล็กน้อยแล้วดึงถุงดำที่เหลือขึ้นมา
ใช้มีดตัดออก กลบดินปลูกลงหลุมให้สูงกว่าระดับเดิมเล็กน้อยใช้มือ กดรอบ ๆ โคนต้นให้แน่น นำหลักไม้ไผ่
มาปักโคนต้น ผูกต้นมะยงกับหลักเพื่อกันลมโยก หลังจากนั้นรดน้ำอย่างสม่ำเสมอ (นรินทร์,2537)

   
"มะปรางไข่หาที่ไหนก็มี แต่รสชาติที่ดีมันอยู่ที่สายพันธุ์"   วิเชียร บุญเกิด
   
   
   
 
   
ลิ้งค์ด่วน!
| หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา   | ของฝากจากคนรักมะยงชิด | ความรู้เกี่ยวกับมะนาว |  แผนที่การเดินทาง | ติดต่อเรา |
เป็นข่าว!
รศ.ดร. รวี เสรฐภักดี เยี่ยมสวน | นิตยสารเมืองไม้ผล | นิตยสารเกษตรทำเงิน  | นสพ.ไทยรัฐ 51  | นสพ.ไทยรัฐ ก.พ.54 | นสพ.ไทยรัฐ พ.ค.54 |
พันธุ์ไม้ผล
มะยงชิดผลแฝด | มะนาวแป้นดกพิเศษ กำแพงเพชร |  ขนุนรัศมีแดงปรางทอง  |  มะขามป้อม แดงนาเตย  |  มะขามป้อม เขียวมรกต |
 
ผู้เข้าเยี่ยมชม  web analytics  ท่าน    ผู้เข้าเยี่ยมชม  
All site contents copyright ©2008-2017